Privacybeleid - FijnVrijen

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

IntimateSolutions (de website Fijnvrijen is een onderdeel van IntimateSolutions),
gevestigd aan Kolenstraat 25 1211KP Hilversum,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.fijnvrijen.nl
Kolenstraat 25
1211KP Hilversum
+31653640841

Nienke Dekkinga is de Functionaris Gegevensbescherming van IntimateSolutions.
Zij is te bereiken via info@fijnvrijen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

IntimateSolutions verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

IntimateSolutions verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– seksuele leven
– gezondheid

 

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen

IntimateSolutions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– IntimateSolutions analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– IntimateSolutions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IntimateSolutions) tussen zit.

Bewaartermijnen

Zolang jouw gegevens noodzakelijk zijn voor het leveren van onze dienstverlening zullen wij deze bewaren. Wanneer onze dienstverlening is afgerond bewaren we de gegevens maximaal 36 maanden. Dit doen wij vanwege de aard van de dienstverlening. Het kan namelijk zo zijn dat je je dossier nog nodig hebt en bij ons opvraagt of omdat een dossier alsnog vervolgactie nodig heeft.

Wat betreft factuurgegevens houden we ons aan de wettelijke bewaartermijn. Andere persoonsgegevens verwijderen we drie maanden nadat je jouw toestemming hebt ingetrokken.

Delen van persoonsgegevens met derden

IntimateSolutions verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Denk hierbij aan partners zoals een externe boekhouder, het mailsysteem om mailings te versturen en de leverancier van de server. IntimateSolutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies & tracking

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via je browser op je computer worden geplaatst. Wij maken gebruik van functionele cookies en sessiecookies om de site goed te laten functioneren.

Je kunt cookies makkelijk verwijderen via je browser. In deze handleiding van de Consumentenbond staat uitgelegd hoe je dat doet.

Google Analytics

Om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van de website en rapportages op te maken, maken wij gebruik van Google Analytics. IP adressen worden niet meegenomen en de gegevens worden niet met derden gedeeld.

Social Media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

YouTube
Soms plaatsen we een YouTube filmpje op onze website, bijvoorbeeld ter illustratie van een blog. Wanneer wij dat doen hebben wij de privacymodus ingeschakeld via YouTube. Dat betekent dat YouTube geen persoonsgegevens van jou registreert, tenzij jij de video afspeelt.

Facebook tracking

Er wordt gebruik gemaakt van een Facebook Pixel die analyseert welke pagina’s bekeken worden. Dit doen we om advertenties te tonen aan mensen voor wie deze relevant zijn.

Maillijst

Regelmatig sturen we e-mails met artikelen of updates. Wil je jezelf uitschrijven voor deze mails? Je kunt je altijd afmelden via de link onderaan de email.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IntimateSolutions neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fijnvrijen.nl

Jouw verbinding met onze website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.  Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die je met ons deelt via onze website niet inzien. Wij houden onze website en onze systemen up-to-date en controleren regelmatig op onregelmatigheden. Ook heeft de server waar deze websites op staat een detectie systeem tegen DDoS aanvallen.

Rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

Je kunt jouw rechten uitoefenen door te mailen. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van je identiteitsbewijs vragen we je jouw pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken. Je kan hiervoor de KopieID app gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . IntimateSolutions wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

IntimateSolutions heeft het recht de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de privacyverklaring. Wanneer er grote wijzigingen gedaan worden, zullen deze ook per mail worden aangekondigd naar de mensen die op de maillijst staan.

FijnVrijen draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders